De Transmissiedag gaat op 24 maart helaas niet door in verband met de huidige ontwikkelingen rondom COVID -19.
De voorbereidingscommissie heeft besloten de Transmissiedag uit te stellen na een nader te bepalen datum dit najaar.
Na inventarisatie bleek vooral de huidige werkdruk de voornaamste reden voor veel collega’s, om niet aanwezig te kunnen zijn op 24 maart.
Zodra de nieuwe datum bekend is zullen wij deze bekend maken op onze website.