Cancelen van de Kick-off Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven
 
Door de ontwikkelingen omtrent het Corona virus en de aangescherpte maatregelen om het virus onder controle te krijgen, hebben we besloten om de bijeenkomst op 14 mei uit te stellen. De belangstelling voor de bijeenkomst was heel groot, dank daarvoor! Wij zien dat als een extra stimulans om, weliswaar in een andere vorm, op korte termijn toch door te gaan. We zullen in de komende periode diverse webinars organiseren waarin we met u aan de slag gaan rond het thema Gezond Stedelijk Leven. Daarnaast komen we zo snel mogelijk met een nieuwe datum voor een bijeenkomst waarin we ook de ervaringen vanuit de verschillende webinars zullen gebruiken. Meer informatie over de inhoud en planning van de webinars en de nieuwe datum voor een bijeenkomst volgen snel. Indien u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten, vragen we u om dat aan te geven via deze link. We zullen dan uw emailadres uit de lijst verwijderen.
 
Wij wensen u veel sterkte en hopen in de komende periode via andere werkvormen toch samen te kunnen werken.
 
Namens het consortium,
 
Els van Schie